تقدیر به عنوان کارآفرین برتر

 
 

سپاس فراوان لطف خدا شامل حال ما هست و شرکت ما توانایی این رو در چند سال گذشته داشته که همزمان از افراد حرفه ای توانمند و افراد نیازمند که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بودن به عنوان نیروی کار استفاده کند و به بهترین شکل افراد حرفه ای رو آموزش دهد.

 
 
ضمن تشکر از زحمات کلیه همکاران و همه دوستانی که بیش از 8 سال در کنار ما بودن.  
 
 
کارآفرین برتر